SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer - ett nätverk för systemiskt förhållningssätt
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFÉ & KUSINTRÄFFAR    |    YRKESVERKSAMMA    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkomna till SFSK!
Föreningen bildades 2012 för att vara en mötesplats för alla som vill utveckla, stödja och främja arbetet med systemiska konstellationer.En hälsning från SFSK:s nya styrelse
Se styrelsen >>

På SFSK:s årsmöte i Göteborg 17-18 mars valdes en ny styrelse. Vi är fem och heter Inger Axiö, Stéphane Bruchfeld, Jivan Dios, Isabella Hermelin och Iréne Knopff. Vid det konstituerande styrelsemötet 24 mars utsågs Stéphane till föreningens ordförande, Isabella till kassör och Iréne till sekreterare. Vi har ägnat tiden sedan dess åt att få grepp om hur allt är ordnat föreningstekniskt, och hur vi ska få den delen att fungera på ett bra sätt så att vi kan ägna tid och kraft åt föreningens kärnverksamhet.

Närmast planerar vi att hålla ett medlemsmöte i Stockholm 2 juni, och vi hoppas att många av er har möjlighet att vara med! Klicka här för mer information om mötet >> Vi kommer också inom kort att presentera våra idéer för föreningens verksamhet det närmaste året och även på längre sikt.

För styrelsen,
Stéphane
 
 
 
Ett systemiskt förhållningssätt och systemiska konstellationer är en självklar och naturlig del av människors och organisationers utveckling.
Föreningen är en mötesplats och en samlande kraft för alla som vill utveckla, stödja och främja systemiska konstellationer och ett systemiskt förhållningssätt, genom att
  • utbyta erfarenheter
  • lära från teori och forskning
  • nätverka
  • sprida information om systemiska konstellationer
Alla som är intresserade och vill stödja arbetet med systemiska konstellationer är välkomna som medlemmar i vår förening. SFSK för en kontinuerlig dialog om vad du som medlem vill dela med dig av och vad du erbjuds genom ditt medlemskap.

Vi vill utveckla mötesplatser för inspiration och erfarenhetsutbyte där vi förenas i upplevelser! Du får delta gratis eller till reducerat pris på våra aktiviteter.

Vi arrangerar Konstellations-Café, "kusinträffar", medlemsträffar där vi utbyter erfarenheter, stödjer varandra, gör en konstellation utifrån behovet i nuet och nätverkar. Vi ser detta som ett fredsarbete, en möjlighet till personlig utveckling för egen och andras del. Vi arrangerar även workshops med internationella konstellatörer.

Vi har två alternativ för medlemskap. Du som är utbildad konstellatör är välkommen som aktiv medlem vilket innebär att du har tillgång till att lägga upp dina kontaktuppgifter och kurser på vår hemsida. Du som ser att vårt arbete är värt att stödja, samt att du vill hjälpa oss att sprida vår verksamhet, och självklart delta i våra aktiviteter, är välkommen som stödmedlem.

Ta kontakt med Isabella Hermelin i SFSK´s styrelse om medlemskap, telefon 070-554 66 71.