SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer - ett nätverk för systemiskt förhållningssätt
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFÉ & KUSINTRÄFFAR    |    YRKESVERKSAMMA    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkomna till SFSK!
Föreningen bildades 2012 för att vara en mötesplats för alla som vill utveckla, stödja och främja arbetet med systemiska konstellationer.Medlemsbrev oktober 2018 - Rapport från ISCAs konferens 14-17 september 2018

Vi (Isabella och Stéphane) har precis kommit tillbaka från den internationella ISCA-konferensen i Opatija/Lovran vid den kroatiska rivieran, dit vi blivit inbjudna som representanter för den svenska föreningen för systemiska konstellationer, SFSK. Över hundra deltagare från 26 olika länder deltog.

ISCA - International Systemic Constellation Association - bildades 2007 på en internationell kongress för konstellationer av bland andra Heinrich Brauer, Hunter Beaumont, Albrecht Mahr, Guni Baxa m.fl. Den främsta verksamhet som föreningen kom att ägna sig åt 2007-2011 var The Intensive Training, en årlig sammankomst för fortbildning och utveckling av metoden. Men eftersom intresset från medlemmarna minskade med tiden föreslogs det att föreningen skulle läggas ner 2015. Förslaget röstades dock ner av medlemmarna och en helt ny styrelse tog över med ordföranden Max Dauskardt. Året därpå hölls en första konferens i Zagreb, Kroatien, och den nyss avslutade konferensen - med temat Constellating Community - var ett sätt att på nytt stärka organisationen och det internationella samarbetet. Mer om detta går att läsa på ISCAs hemsida www.isca-network.org.

Det har varit intensiva dagar med flera ordinarie och extrainsatta workshops som ägde rum parallellt varje dag från kl 9.00 på morgonen till ibland kl 22.30 på kvällen. Ambitionen från ISCAs styrelse var att låta så många konstellatörer som möjligt, och från så många olika länder och professionella och andra bakgrunder som möjligt, få chansen att dela med sig av sina olika sätt att arbeta på.

Fortsätt läsa rapporten (pdf) >>
 
 
 
Ett systemiskt förhållningssätt och systemiska konstellationer är en självklar och naturlig del av människors och organisationers utveckling.
Föreningen är en mötesplats och en samlande kraft för alla som vill utveckla, stödja och främja systemiska konstellationer och ett systemiskt förhållningssätt, genom att
  • utbyta erfarenheter
  • lära från teori och forskning
  • nätverka
  • sprida information om systemiska konstellationer
Alla som är intresserade och vill stödja arbetet med systemiska konstellationer är välkomna som medlemmar i vår förening. SFSK för en kontinuerlig dialog om vad du som medlem vill dela med dig av och vad du erbjuds genom ditt medlemskap.

Vi vill utveckla mötesplatser för inspiration och erfarenhetsutbyte där vi förenas i upplevelser! Du får delta gratis eller till reducerat pris på våra aktiviteter.

Vi arrangerar Konstellations-Café, "kusinträffar", medlemsträffar där vi utbyter erfarenheter, stödjer varandra, gör en konstellation utifrån behovet i nuet och nätverkar. Vi ser detta som ett fredsarbete, en möjlighet till personlig utveckling för egen och andras del. Vi arrangerar även workshops med internationella konstellatörer.

Vi har två alternativ för medlemskap. Du som är utbildad konstellatör är välkommen som aktiv medlem vilket innebär att du har tillgång till att lägga upp dina kontaktuppgifter och kurser på vår hemsida. Du som ser att vårt arbete är värt att stödja, samt att du vill hjälpa oss att sprida vår verksamhet, och självklart delta i våra aktiviteter, är välkommen som stödmedlem.

Ta kontakt med Isabella Hermelin i SFSK´s styrelse om medlemskap: isabella.hermelin@gmail.com.