SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer - ett nätverk för systemiskt förhållningssätt
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFé & KUSINTRÄFFAR    |    YRKESVERKSAMMA    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkomna till SFSK!
Föreningen bildades 2012 för att vara en mötesplats för alla som vill utveckla, stödja och främja arbetet med systemiska konstellationer.Medlemsbrev augusti 2018
Se styrelsen >>

Förra veckan hade vi vårt första styrelsemöte för hösten, och på dagordningen stod naturligtvis mötet vi planerar till senare i höst och som vi kort berättat om tidigare. Tidigare har vi satt datumet 17 november, men nu har vi skjutit fram det till lördagen 1 december. Spara alltså 1 december i era kalendrar! En inbjudan kommer att gå ut snart, och vi hoppas att kunna locka många till denna sammankomst.

ISCA (International Systemic Constellations Association) har erbjudit SFSK att ingå i ett partnerskap, och vi har tackat ja. Det innebär bland annat att vi bjuder in varandra till våra respektive konferenser och andra events. Vi tror att detta kommer att bli mycket bra för SFSK:s fortsatta utveckling, och på idéstadiet finns också förslag att skapa ett nordiskt förbund med våra danska, finska, isländska och norska systerorganisationer (även Färöarna om det finns någon motsvarande förening där). Ett sådant förbund skulle också kunna fungera som en underavdelning av ISCA. Närmast har vi blivit inbjudna att skicka två styrelsemedlemmar till ISCA:s stora konferens i Opatija i Kroatien, 14-17 september:
http://isca-network.org/invitation-to-the-2018-gathering

Stéphane Bruchfeld och Isabella Hermelin från styrelsen kommer att delta.

En annan punkt vi diskuterade var en önskan vi har att öka antalet medlemmar i föreningen. Vad skulle du som medlem vilja se mer av, vad tror du skulle kunna locka fler att bli medlemmar? Känner du någon som kanske skulle vara intresserad av att bli medlem? Skicka gärna dina idéer och synpunkter till oss!

Bland våra regelbundna aktiviteter blir det närmast en kusinträff i Stockholm 7 oktober. Och håll också utkik efter kommande info om konstellationscaféer i Stockholm och förhoppningsvis också i Göteborg och Mjölby!

OBS 1 !! Årsmötet i mars sänkte beloppet för den högre medlemsavgiften till 700 kronor. Vi föreslår att de som betalat den gamla avgiften får 500 kronors avdrag på medlemskapet för nästa år, och alltså bara faktureras 200 kronor för 2019. Den som i stället önskar få de 500 kr i retur i år ombeds kontakta Isabella Hermelin (isabella.hermelin@gmail.com).

OBS 2 !! De som betalar den högre medlemsavgiften och som vill annonsera på hemsidan om workshops m.m. under hösten måste skicka in er information till Iréne Knopff (ireneknopff@gmail.com) senast 31 augusti!

Stockholm 23 augusti 2018

För styrelsen, Stéphane
 
 
 
Ett systemiskt förhållningssätt och systemiska konstellationer är en självklar och naturlig del av människors och organisationers utveckling.
Föreningen är en mötesplats och en samlande kraft för alla som vill utveckla, stödja och främja systemiska konstellationer och ett systemiskt förhållningssätt, genom att
  • utbyta erfarenheter
  • lära från teori och forskning
  • nätverka
  • sprida information om systemiska konstellationer
Alla som är intresserade och vill stödja arbetet med systemiska konstellationer är välkomna som medlemmar i vår förening. SFSK för en kontinuerlig dialog om vad du som medlem vill dela med dig av och vad du erbjuds genom ditt medlemskap.

Vi vill utveckla mötesplatser för inspiration och erfarenhetsutbyte där vi förenas i upplevelser! Du får delta gratis eller till reducerat pris på våra aktiviteter.

Vi arrangerar Konstellations-Café, "kusinträffar", medlemsträffar där vi utbyter erfarenheter, stödjer varandra, gör en konstellation utifrån behovet i nuet och nätverkar. Vi ser detta som ett fredsarbete, en möjlighet till personlig utveckling för egen och andras del. Vi arrangerar även workshops med internationella konstellatörer.

Vi har två alternativ för medlemskap. Du som är utbildad konstellatör är välkommen som aktiv medlem vilket innebär att du har tillgång till att lägga upp dina kontaktuppgifter och kurser på vår hemsida. Du som ser att vårt arbete är värt att stödja, samt att du vill hjälpa oss att sprida vår verksamhet, och självklart delta i våra aktiviteter, är välkommen som stödmedlem.

Ta kontakt med Isabella Hermelin i SFSK´s styrelse om medlemskap: isabella.hermelin@gmail.com.