SFSK. Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer - ett nätverk för systemiskt förhållningssätt
Svenska Föreningen för
Systemiska Konstellationer
- ett nätverk för systemiskt förhållningssätt
 
 
 
HEM    |    KONSTELLATIONER    |    CAFÉ & KUSINTRÄFFAR    |    MEDLEMMAR    |    KALENDARIUM    |    KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkomna till SFSK!
Föreningen bildades 2012 för att vara en mötesplats för alla som vill utveckla, stödja och främja arbetet med systemiska konstellationer.

Föreningen vill verka för att ett systemiskt perspektiv inkluderas vid utveckling av människor och organisationer. Konstellationer ger tillgång till ett informationsfält som innehåller medveten och omedveten kunskap om de relationer, samband och kopplingar som ingår i de system man vill utforska.
Bli medlem!
SFSK är öppen för alla som är intresserade och vill stödja arbetet med systemiska konstellationer. Ta kontakt med någon i SFSK´s styrelse om medlemskap.

SFSK för en kontinuerlig dialog om vad du som medlem får genom ditt medlemskap. Du får delta gratis eller till reducerat pris på våra aktiviteter. Vi arrangerar Konstellations-Café, kusinträffar, medlemsmöten där vi utbyter erfarenheter, stödjer varandra, gör en konstellation utifrån behovet i nuet, nätverkar. Vi ser detta som ett fredsarbete, en möjlighet till personlig utveckling för egen och andras del. Som "aktiv medlem" får du även delta med foto och text på vår hemsida. Vi har vissa planer på att arrangera workshops med internationella konstellationer.
 
 
 

  • vi tar ställning för ett systemiskt tänkande
  • vi tar samhällsansvar för ett fredsarbete i stort som smått i vår omvärld
  • vi vill sprida ringar på vattnet och vara ett tydligt ledarskap
  • vi vill vara en mötesplats där vi förenas i upplevelser
  • vi vill inkludera alla och allt, människor och miljö, i ett systemiskt tänkande
Ett systemiskt förhållningssätt och systemiska konstellationer är en självklar och naturlig del av människors och organisationers utveckling.

Föreningen är en mötesplats och en samlande kraft för alla som vill utveckla, stödja och främja systemiska konstellationer och ett systemiskt förhållningssätt, genom att
  • utbyta erfarenheter
  • lära från teori och forskning
  • nätverka
  • sprida information om systemiska konstellationer